Máy định vị gps furuno F100

Máy định vị gps furuno F100

Máy định vị gps furuno F100:

– Tăng cường độ chính xác với bộ phận thu WAAS tích hợp sẵn.
– Màn hình LCD đơn sắc 4.5 inch có độ sáng cao.
– Nhiều chế độ hiển thị phù hợp yêu cầu vận hành tàu thuyền trên biển.
– Bộ nhớ 999 điểm vẽ đường đi, 50 hành trình (30 điểm/hành trình), 1.000 điểm nhớ.
– Ghi nhớ điểm đến bằng một động tác đơn giản.
– Hiển thị các thông tin hải hành phù hợp từng người sử dụng.
– Đặc tính Track Back ghi nhớ vết tàu (với khoảng thời gian tự cài đặt) nhằm dễ dàng tìm lại lộ trình trước.
– Thu tín hiệu từ 12 vệ tinh đồng thời.
– Dữ liệu về hành trình có thể nhập – xuất vào PC qua cổng RS-232C.
– Phần mềm: Tiếng Việt/Anh.
– Bao gồm: Màn hình LCD, anten GPS, cáp nguồn, card hải đồ.