Máy tính tiền topcash TC200

Máy tính tiền topcash TC200

Tính năng sản phẩm:

– Quản lý giá bán, giá vốn, giá hội viên
– Quản lý tồn kho và thông báo hàng tồn kho sắp hết
– Quản lý thông tin khách hàng bằng mã số hoặc mã vạch
– Chức năng tính điểm tích lũy mua hàng của hội viên
– Chức năng phân quyền cho từng nhân viên
– Chức năng in nhiều hóa đơn cho một giao dịch
– Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh
– Báo cáo doanh số và chi tiết hàng bán mỗi ngày hoặc định kỳ
– Báo cáo chi tiết hàng trả lại
– Báo cáo theo ngày tùy chọn
– Báo cáo chi tiết lợi nhuận trên từng mặt hàng
– Báo cáo thông tin mua hàng, điểm tích lũy của từng hội viên
– Kết nối với máy in hóa đơn phụ, máy in nhà bếp, máy quét mã vạch
– Kết nối với máy vi tính cổng USB