Tag Archives: có nên quản lý thời gian

Quản lý thời gian có phải ý tưởng hay?

Quản lý thời gian có phải ý tưởng hay?

Dù lĩnh vực công tác hay học tập của bạn là gì, hẳn bạn luôn bắt gặp ý tưởng cần phải “quản lý thời gian”. Có thể bạn đã mua