Tag Archives: Đại học bách khoa Hà Nội

Chế tạo thành công thiết bị giám sát các nguồn phóng xạ

Chế tạo thành công thiết bị giám sát các nguồn phóng xạ

Nghiên cứu được Bộ Khoa học đánh giá cao khi trải qua nhiều đợt thử nghiệm đều đáp ứng yêu cầu. Trước tình trạng mất nguồn phóng xạ ở nhiều