Tag Archives: lỗi quản lý

Quản lý nhân sự và các lỗi thường gặp

Quản lý nhân sự và các lỗi thường gặp

Sau đây là những lỗi mà các nhà tuyển dụng (NTD) thường gặp trong quá trình tuyển dụng: 1. Không nghiên cứu hồ sơ ứng viên cẩn thận Sẽ thật