Tag Archives: mã sản phẩm

Lợi ích to lớn của việc sử dụng mã số mã vạch

Lợi ích to lớn của việc sử dụng mã số mã vạch

Mỗi mã số của một hàng hoá là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hoá. Mỗi loại hàng hoá được nhận diện bởi một dãy số và mỗi