Tag Archives: máy đếm tiền cao cấp

Máy kiểm tra tiền henrry V200

Máy kiểm tra tiền henrry V200

Mô tả sản phẩm: *  Phát hiện được 6 loại ngoại tệ giả thông dụng : USD, EUR, JPY, HKD, GBP & CAD *  Hiển thị mệnh giá khi đếm