Tag Archives: máy tính tiền topcash TC300

Máy tính tiền topcash TC300

Máy tính tiền topcash TC300

* Chức năng ưu điểm của topcash TC300: – Chức năng thông minh: Tìm tên hàng theo ký tự alphabet (thay cho việc nhập tên hàng theo mã số) nên