Tag Archives: nhân sự tiềm năng

Thế nào là một nhân sự cao cấp?

Thế nào là một nhân sự cao cấp?

Cụm từ “nhân sự cao cấp” hiện nay đã được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhân sự cao cấp chỉ chiếm bình quân không