Tag Archives: tầm nhìn rộng

Làm sao để giữ chân nhân viên giỏi trong thời đại này?

Làm sao để giữ chân nhân viên giỏi trong thời đại này?

1. Cải thiện tiền lương cho nhân viên Với một quỹ lương hạn hẹp, thay vì nâng bậc hay dành tiền thưởng theo kiểu dàn trải, người lãnh đạo có