Tag Archives: thiết bị quản lý

Thiết bị quản lý khí hậu tự động giúp phát triển ngành nông nghiệp

Thiết bị quản lý khí hậu tự động giúp phát triển ngành nông nghiệp

Tại Hội thảo “Kết quả khảo nghiệm trạm khí hậu tự động công nghệ iMetos, đề xuất các giải pháp tổng hợp ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm