Tag Archives: tin tức mới nhất

Thiết bị quản lý khí hậu tự động giúp phát triển ngành nông nghiệp

Thiết bị quản lý khí hậu tự động giúp phát triển ngành nông nghiệp

Tại Hội thảo “Kết quả khảo nghiệm trạm khí hậu tự động công nghệ iMetos, đề xuất các giải pháp tổng hợp ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm

Qui định mới taxi phải có hóa đơn tính tiền từ ngày 1/7/2016

Qui định mới taxi phải có hóa đơn tính tiền từ ngày 1/7/2016

Tại Việt Nam hiện nay các hãng xe Taxi ngày càng nhiều nhưng việc quản lý, giám sát chưa thực sự được chặt chẽ, chính vì vậy mà nhiều hành